BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN HÀ TRUNG

Đăng lúc: 17/02/2023 (GMT+7)

 1/ Vũ Thị Hoa                               Chức Vụ : Giám Đốc             Điện Thoại : 0985015594 
2/ Nguyễn Ngọc Khuê                   Chức vụ  : Phó Giám Đốc     Điện Thoại : 0919082677