Tuyển sinh

Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sáng ngày 28/4/2023, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở LĐTB xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hà trung tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Phòng chống tệ nạn xã hội. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng tệ nạn xã hội Sở LĐTBXH tỉnh,...

Đào tạo

Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sáng ngày 28/4/2023, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở LĐTB xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hà trung tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Phòng chống tệ nạn xã hội. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng tệ nạn xã hội Sở LĐTBXH tỉnh,...

Bồi dưỡng

Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sáng ngày 28/4/2023, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở LĐTB xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hà trung tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Phòng chống tệ nạn xã hội. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng tệ nạn xã hội Sở LĐTBXH tỉnh,...

GDTX & NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sáng ngày 28/4/2023, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở LĐTB xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hà trung tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Phòng chống tệ nạn xã hội. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng tệ nạn xã hội Sở LĐTBXH tỉnh,...

Đảng - Đoàn thể

Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sáng ngày 28/4/2023, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở LĐTB xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hà trung tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Phòng chống tệ nạn xã hội. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng tệ nạn xã hội Sở LĐTBXH tỉnh,...